bip    bip    bip
logo

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy

bip

Godziny Pracy!

Poniedziałek - Piątek

7:30 - 15:30

Lokalizacja!

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. K. Libelta 4
62-130 Gołańcz

tel. (067) 261-17-07
tel. 512-518-062
fax: (067) 261-17-07

NIP: 766-19-92-108
REGON: 302609316

Facebook!

O Nas... czyli o ŚDS Gołańcz

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego, realizującą zadania z zakresu administracji rządowej, finansowana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy powstał 01.07.1999 r. w strukturach Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy. Z dniem 01.01.2014 r. wydzielił się ze struktur, tworząc samodzielna jednostkę. Dom przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (typ B) oraz przewlekle psychicznie chorych(typ A). Przebywają w nim osoby pełnoletnie z terenu Miasta i Gminy Gołańcz, z terenu Miasta i Gminy Margonin oraz z Gminy Wapno. Jest to ośrodek koedukacyjny pobytu dziennego.

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy jest zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej oraz integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Głównym zadaniem naszego Domu jest wsparcie, opieka oraz szeroko rozumiana rehabilitacja społeczna. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje kierownik. Dba on o zapewnienie prawidłowego poziomu świadczonych usług oraz utrzymywanie kontaktu z rodzinami uczestników.

 

Działamy w oparciu o Ustawę o Pomocy Społecznej z dnia 12.03.2004 rpku z późn zm. oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2010 roku z późn. zm. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
 

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Gołańczy funkcjonują pracownie terapeutyczne:

 • pracownia komputerowa
 • pracownia kulinarna
 • pracownia krawiecko – tkacka
 • pracownia plastyczna
 • pracownia logopedyczna
 • Zajęcia Rekreacyjno - Ruchowe

W ramach zajęć terapeutycznych prowadzone są także treningi funkcjonowania w życiu codziennym:

 • trening higieniczny
 • trening ekonomiczny
 • trening korekcyjno - kompensacyjny
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
 • trening spędzania czasu wolnego
 • trening umiejętności komunikacyjnych

Nasza placówka każdego roku organizuje cykliczne spotkanie integracyjne na terenie Miasta i Gminy Gołańcz „Jesteśmy tacy sami”.

Dom utrzymuje kontakty z jednostkami o podobnym profilu działania: Warsztatami Terapii Zajęciowej, Domami Pomocy Społecznej, Środowiskowymi Domami Samopomocy. W ramach tej współpracy uczestniczymy w imprezach integracyjnych, kulturalnych, sportowych.