bip    bip    bip
logo

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy

bip

Godziny Pracy!

Poniedziałek - Piątek

7:30 - 15:30

Lokalizacja!

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. K. Libelta 4
62-130 Gołańcz

tel. (067) 261-17-07
tel. 512-518-062
fax: (067) 261-17-07

NIP: 766-19-92-108
REGON: 302609316

Facebook!

Misja, która przyświeca pracy terapeutycznej w naszym Domu
 
"WYJDŹ Z UKRYCIA i PODAJ DŁOŃ"
(David W Johnson)

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy
 
Celem Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy jest zwiększenie samodzielności i
zaradności życiowej oraz integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy znajduję się w budynku położonym przy ul. Karola Libelta 4, w którym swoją siedzibę mają także Zespół Opieki Zdrowotnej, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Gabinet Rehabilitacji.

Siedziba ŚDS znajduje się po lewej stronie budynku, posiada 3 wejścia ( 1 główne i 2 ewakuacyjne). Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek - system przyzywowy.
Kierownikiem ŚDS jest Elżbieta Stachowiak.
 
ŚDS uczestnicy

ikona fe śdsikona rp śdsikona ue śds

Informujemy, iż Miasto i Gmina Gołańcz otrzymała grant

w łącznej kwocie 89.949,19 zł na wsparcie:

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy

oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy

 w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

ikona swikona rops